CosoSys Endpoint Protector Aygıt ve Usb Engelleme

Sistem hakkında genel bilgiler verdikten sona USB engelleme işlemini anlatıyor olacağız…


Genel bilgiler:

Dasboard->System Status altında ise aşağıdaki ayarlar yapılandırılabilir.

System Functionality – Sistem İşlevselliği

  • Currently all clients are protected by EPP. Click to turn EPP protection off. – Şu anda tüm istemciler EPP tarafından korunmaktadır. EPP korumasını kapatmak için tıklayın.
  • Currently device control policies are enforced at all endpoints. Click to lockdown all endpoints on clients’ side. – Şu anda cihaz kontrol politikaları tüm uç noktalarda uygulanmaktadır. Müşteriler tarafındaki tüm uç noktaları kilitlemek için tıklayın.
  • Currently all set eDiscovery Policies are enforced. Click to disable all content filters. – Şu anda tüm belirlenmiş eDiscovery Politikaları uygulanmaktadır. Tüm içerik filtrelerini devre dışı bırakmak için tıklayın.

System Status – Sistem Durumu

  • HDD Disk Space – Safety Logs Rotation. Click to enable Log Rotation. – Sistem durumu HDD Disk Alanı – Güvenlik Günlükleri Döndürme. Günlük Döndürmeyi etkinleştirmek için tıklayın.

System Alert – Sistem Alarmları

  • APNS Certificate – Click to disable APNS Certificate Alert. – APNS Sertifikası – APNS Sertifika Uyarısını devre dışı bırakmak için tıklayın.
  • Update and Support – Click to disable Update and Support Alert. – Güncelleme ve Destek – Güncelleme ve Destek Uyarısını devre dışı bırakmak için tıklayın.
  • Password Expiration – Click to disable Password Expiration Alert. – Parola Süresi Sonu – Parola Süresi Sonu Uyarısını devre dışı bırakmak için tıklayın.

System Backup – Sistem Yedeği

  • Click to enable System Backup. – Sistem Yedeğini aç ya da kapat.

Not: EndPoint Protector default olarak ajan yüklenen tüm cihazların aygıtlarını kapatır, bunu aşağıdaki menüden tek tek seçerek ya da toplu halde devre dışı bırakabilirsiniz.

Böylelikle sadece sonradan yazdığınız kurallar için kapalı olacaktır.


CosoSys Endpoint Protector Aygıt ve Usb Engelleme

Aygıt ve Usb Engelleme İşlemi:

Öncelikle Device Control bölümünden bir grup oluşturuyoruz.

Örnek senaryomuzda, taşınabilir usbler ve serial portları engelleyeceğiz.

“Grup Name” kısmına bir isim belirtiyoruz.

Gruba ekleyeceğimiz kullanıcıları ya da user’ları seçerek “save” ile ayarları kaydediyoruz.

Aşağıda görüldüğü gibi bir grup oluşturmuş olduk.

Gruba ait “Actions” seçeneğinden “Manage Rights” seçeneğini seçelim, böylelikle engelleyeceğimiz yada yöneteceğimiz aygıt tiplerini açılan listeden seçebileceğiz.

Açılan ekranda daha önce senaryomuzda belirlediğimiz usb ve serial portları “Deny Access” ile seçerek save seçeneği ile kaydediyoruz.

Artık ajan yüklü bilgisayarımızda serial port ve usb taşınabilir aygıtlar engellenmiş olacaktır.