5651 Loglama Nedir?

Kısaca firmanızda girilen internet sitelerinin ve bağlantı yapılan ip numaralarının kaydedilip istenilen devlet makamına rapor halinde sunulmasını sağlayan teknolojidir.

5651 Loglama Yasası, 2007  yılında yürürlüğe girmiştir,

Yasaya göre:

Yer sağlayıcı trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.”

Yasaya göre altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Zorunlu olan 5651 loglaması, iç ağımıza bağlanan cihazların IP adres bilgilerini, kullanıma başlama, bitiş tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini gösteren kayıtları Elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların 2 yıl süreyle saklanmasıdır.

Örnek Log:

Oluşan log dosyaları imzalayacak bir yazılımı TIB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) in sitesinden edinebilirsiniz. Nasıl kurulup kullanılacağı yine sitede anlatılıyor.

Dosyanın imzalanmasının amacı kanunda belirtilen dosya bütünlük değeri (hash) zaman damgası ile birlikte saklanması zorunluluğudur. Zaman damgası her türlü dosyanın ya da herhangi bir verinin, belirli bir zamandan önce var olduğunu ispat etmek için kullanılır.

Log dosyaları ya da benzer veriler zaman damgası ile imzalandıktan sonraki bir tarihte değiştirilip tekrar kaydedilirse tarih bilgisi ve içeriği değiştiğinden dosyanın önceki hash bilgisi ile uyuşmazlık oluşur böylece değiştirildiği anlaşılır.

Sonuç olarak ağınızda yukardaki örnekte görülen şekilde log alan bir yazılım ve bu yazılımın çıktısı olan log dosyalarını TIB in yayınladığı IP Log imzalayıcıyla imzaladıktan sonra kaydedebilirsiniz.

Ancak hem dosyaların yönetimi hemde gerek duyulduğunda ulaşılması, özelliklede 2 sene geriye dönük olarak bir arşiv oluşturulması büyük ağlarda kolay yönetilebilecek bir yapı değildir. Bilişim Uzmanına ciddi bir iş yükü getirecektir.

En ucuz ve profesyonel loglama hizmeti için arayabilirsiniz.

SOPHOS FIREWALL

Ürünlerimiz ve Yazılımlarımız “TÜBİTAK” uyumludur.