MailStore için Microsoft Exchange Entegrasyon Komutları (Exchange Impersonation)

MailStore ile MS Exchange sunucularındaki kullanıcıların maillerini arşiv almak istiyorsak, aşağıdaki gibi komutları “Powershell” üzerinden çalıştırmamız gerekmektedir.

İlk önce Exchange içine “MailStore” için bir servis hesabı açarak bu servis hesabına ait kullanıcı üzerinden powershell komutlarını girmeliyiz.

Bu sayede tüm kullanıcıların mailbox’larına ulaşan ve arşivleme yetkisine ait bir kullanıcı oluşturup yetkilendirmiş oluyoruz.

Aşağıda Microsoft Exchange versiyonlarına göre komut dizilimleri verilmiştir…

Microsoft EXCHANGE 2007 MailStore PowerShell komutu:

  • Yetki Atama komut işlemi

Get-ClientAccessServer | Add-AdPermission -User serviceaccount@domain.tld -ExtendedRights ms-Exch-EPI-Impersonation

Get-MailboxDatabase | Add-AdPermission -User serviceaccount@domain.tld -ExtendedRights ms-Exch-EPI-May-Impersonate

  • Yetki Kontrol komut işlemi

Get-ClientAccessServer | Get-Adpermission -User serviceaccount@domain.tld | Format-List *

Get-MailboxDatabase | Get-Adpermission -User serviceaccount@domain.tld | Format-List *

Microsoft EXCHANGE 2013 MailStore PowerShell komutu:

  • Yetki Atama komut işlemi

New-ManagementRoleAssignment -Name:”MailStore Impersonation” -Role:ApplicationImpersonation -User:serviceaccount@domain.tld

  • Yetki Kontrol komut işlemi

Get-ManagementRoleAssignment -Role:ApplicationImpersonation -RoleAssigneeType:User | Format-List *

Get-ManagementRoleAssignment -Identity:”MailStore Impersonation” | Format-List *

Microsoft EXCHANGE EXCHANGE 2010 MailStore PowerShell komutu:

  • Yetki Atama komut işlemi

New-ManagementRoleAssignment -Name:”MailStore Impersonation” -Role:ApplicationImpersonation -User:serviceaccount@domain.tld

  • Yetki Kontrol komut işlemi

Get-ManagementRoleAssignment -Role:ApplicationImpersonation -RoleAssigneeType:User | Format-List *

Get-ManagementRoleAssignment -Identity:”MailStore Impersonation” | Format-List *