MailArchiver Nedir?

Verimlilik, yönetim ve düzenlemelere uygunluk gereksinimleriniz için arşivleme…

Dosya ve e-posta arşivlemesi Düzenlemelere uygunluğun saptanması

GFI MailArchiver Nedir?

Gelişmiş arama becerileri PST dosyası boyutunu küçültme

E-postalar ve dosyalar kurumların bilgi, iletişim, iş zekası ve iş yapabilme becerisi açından kritik öneme sahip kaynaklarıdır. Bu belgelerin silinmesi veya kaybolması kurumların iş ve itibar kaybetmesine neden olabilir, hatta yasal risklerle karşı karşıya bırakabilir.

GFI Archiver’in Sunduğu Avantajlar

Kurumsal e-posta ve dosyaları eksiksiz ve güvenli biçimde saklayarak, uygunluğun en iyi düzeye taşınmasını ve yasal risklerin en aza indirgenmesini sağlar.

PST dosyalarına olan gereksinimi ortadan kaldırarak, e-posta ve eklerinin sadece bir kopyasının merkezi olarak saklanmasına imkan vererek

verimlilik artışı yaratır, depolama alanı maliyetlerini düşürür.

E-posta geçmişini ayrı bir veri tabanında saklayarak posta sunucusunun performansını iyileştirme ve limitsiz büyüklükte posta kutusuna sahip olma imkanı verir.

Mailinsight raporları ile güvenlik ihlalleri önlenebilir, çalışan verimliliği yönetilebilir.

Outlook, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya tabletler üzerinden kritik e-posta ve eklerine her zaman ve her yerden anında erişme olanağı sağlar.

GFI Archiver tüm kurumsal e-posta ve dosyaları hızlı erişilebilen, kolay arama yapılabilen merkezi yapıdaki güvenli bir ortama otomatik olarak depolar. Kurumlar, hayati öneme sahip bilgilerinin güvenli ve yönetilebilen bir yerde saklandığından emin olarak çalışmalarını sürdürürler.

Ayrıca, MailInsights raporları sayesinde arşivden kilit niteliğindeki bilgilere erişilerek güvenlik ihlalleri, yasal riskler ve verimlilik gibi potansiyel iş sorunlarını kolayca belirleyip, çözebilirler.

GFI Archiver e-posta sunucunuz ile sorunsuz olarak çalışır

GFI Archiver başka bir sunucudan gönderilen veya alınan tüm e-postaları kopyalamak üzere Microsoft Exchange, Office 365, Google Apps ve diğer e-posta sunucularına paralel olarak çalışır.

Bu özellik e-posta sunucusunda boş alan açarak performansı artırmaya yardımcı olurken, kurumsal arşivlere mükemmel bir ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik kazandırır. Birden fazla alıcıya gönderilen e-postanın sadece bir kopyasını saklayan ve ekleri sıkışıtıran tek-kopyalı depolama (SIS) özelliği ise, depolama maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesine yardımcı olur.

E-posta dışındaki dokümanlar› da arşivleyebilirsiniz

File Archiving Assistant (FAA-Dosya Arşivleme Asistanı) kullanıcıların iş akışını kesintiye uğratmadan dosya ve klasör paylaşımı yapabilmelerine; dosyaları makinalar arasında otomatik olarak senkronize edilebilmelerine; dosyaları otomatik olarak merkezi bir arşivde saklayabilmelerine ve tüm dosyaların geçmişlerini arşivleyebilmelerine olanak sağlar.

GFI Archiver aynı zamanda, e-posta sunucusundaki takvim girdilerini arşivleyebilir. FAA yardımı ile kullanıcılar başka bir çevrim içi depolama alanına gerek duymadan, kurum içi paylaşılan depolama ortamında kendilerine ait bir alanın sahibi olabilir. Böylece kullanıcı dosyalarının şirket dışına çıkarılmaması da sağlanmış olur.

FAA ‘nın işlevleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.gfi.com/archiver/filearchiver adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yasal düzenlemelere uygunluk ve e-keşif konularında yardımcı olur

GFI Archiver’da depolama zaman aralığı ayarlanarak tüm kurumsal e-posta ve dosyalar için denetim izi işlevselliği oluşturulabilir. Bu sayede Sarbanes-Oxley (SOX), Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (Freedom of Information Act-FOIA) ve diğer benzeri düzenleyici yasalara uygunluk sağlanması mümkündür. Söz konusu yasalara göre halka açık şirketler iç kontrol ve denetim geçmişlerinin düzgün olduğunu, süreçlerinin onaylanabilir doğru veriler ürettiğini kanıtlamak zorundadır.

Sistem gereksinimleri

Hyper-V ve VMWare platformları da dahil olmak üzere Microsoft Exchange ve Windows Server, gibi belli başlı

e-posta sunucularını destekler. Sistem gereksinimlerine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için www.gfi.com/archiver/requirements adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sistem Yöneticileri için sağlanan dil desteği:

ingilizce, Almanca, italyanca, ispanyolca

Kullanıcılar için sağlanan dil desteği:

İngilizce, Almanca, italyanca,

İspanyolca, Fransızca, Rusça, Çekçe, Hollandaca, Geleneksel ve Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Korece, Arapça ve ibranice

Kullanıcılar geçmiş verilerine her zaman erişebilir

GFI Archiver’in erişimi kolay, merkezi yapıdaki arşivleme çözümü, kullanıcı posta kutularına sınır koyma gereksinimini en aza indirerek, Exchange sunucusunun performansını yükseltir. Outlook® ile entegrasyonu sayesinde kullanıcıların, ofis içinde veya dışında kendi güncel e- postalarının yanı sıra, merkezi depolama ortam›na da gerçek zamanlı olarak sorunsuzca erişebilmesi sağlanır.

E-posta arşivinizdeki verilere bakarak iş problemlerini tespit edebilirsiniz

GFI Archiver’in MailInsights raporlama modülü e-posta arşivinden veri çekmeye yardımcı olur. Gösterge panelinde bulunan önceden yapılandırılmış raporlar aracılığıyla;

  • E-posta içeriklerinden yararlanarak moral ve performans açısından sorunlu.
  • Paylaşılan bellekte uygunsuz dosyalara yer veren,
  • E-postalarda uygunsuz dil kullanan,
  • İş bulma ve eleman alım şirketlerine e-posta gönderen,
  • Rakiplere bilgi sızdıran kullancıları tespit edebilmek mümkündür.