Sophos Tamper Protection Devre Dışı Bırakma İşlemi

* Korumalı bir sistemi kurtarmak için, Geliştirilmiş Sabotaj Korumasını devre dışı bırakmalısınız.


Sophos Enterprise Console için;

 • Sistemi Güvenli Mod’a yükleyin.
 • Sırasıyla Başlat> Çalıştır> services.msc> Sophos Antivirüs servisi> özellikleri> sağ> engelli olarak ayarla “Disable” > Tamam’ı tıklatın.
 • Başlat> Çalıştır ve regedit ve ardından, Tamam .

Kayıt defteri düzenleyicisinde aşağıdaki konuma gidin:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sophos Endpoint Defense\TamperProtection\Config
 • Aşağıdaki DWORD değerlerini 0 olarak ayarlayın: SAVEnabled ve SEDEnabled

Kayıt defteri düzenleyicisinde aşağıdaki konuma gidin:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Sophos\SAVService\TamperProtection and set the REG_DWORD Enabled  0

Sistemi normal modda yeniden başlatın.


Sophos Central managed client için:

 • Sophos EnterpriSistemi Güvenli Mod’a yükleyin.
 • Sırasıyla Başlat> Çalıştır> services.msc> Sophos Antivirüs servisi> özellikleri> sağ> engelli olarak ayarla “Disable”> Tamam’ı tıklatın.
 • Başlat> Çalıştır ve regedit ve ardından, Tamam.

Kayıt defteri düzenleyicisinde aşağıdaki konuma gidin:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sophos MCS Agent ve REG_DWORD Start değerini 0x00000004

Kayıt düzenleyicisinde aşağıdaki konuma gidin:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sophos Endpoint Defense\TamperProtection\Config ve aşağıdaki REG_DWORD değerlerini 0 ayarla SAVEnabled ve SEDEnabled

Kayıt defteri düzenleyicisinde aşağıdaki konuma gidin:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Sophos\SAVService\TamperProtection ve REG_DWORD Enabled değerini 0 yapın

Sistemi normal modda yeniden başlatın.


Sophos Tamper Protection Devre Dışı Bırakma İşlemi


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sophos Endpoint Defense\TamperProtection\Config

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sophos MCS Agent

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Sophos\SavService\TamperProtection