MailStore NAS Veri Tabanı Bağlantı Ayarları

Artık MailStore ile arşivinizi bir nas sunucu üzerinde tutabilirsiniz.

Mail yedekleme artık çok kolay…

Not: Veri tabanı bir nas sürücüsünde çalışırken ağ koşullarına ve donanımlara bağlı olarak hıc ve performans değişikliği gösterebilir.

MailStore Sunucu Hizmeti Yapılandırması arabiriminde giriş yapın

Ana sunucu üzerinde yapılacak ayarlar aşağıda anlatılmıştır

MailStore NAS Veri Tabanı Bağlantı Ayarları

Not: MailStore default klasörü c:\MailArchive içine depolanır, eğer nas üzerinde bir kaynakta tutulması istenirse aşağıdaki adımlar izlenir.

MailStore Server Service Configuration üzerinden “Stop Service” ile servisi durdurun ve c:\MailArchive klasörünü depolama yapacağınız nas kaynağındaki paylaşım klasörüne taşıyın.

sonra…

General sekmesinde, Directory bölümünde aşağıdaki ayarları yapalım…

NAS sistemindeki UNC gösterimindeki dizin paylaşımının yolunu girin

(\\bilgisayar\paylaşım adı)

Aşağıdaki örnekte, NAS sisteminin adı NAS01’dir ve paylaşımın adı Posta Arşivi’dir.

*Ayarları yaptıktan sonra servisi tekrar başlatın.

Bir kullanıcı nesnesine paylaşım için izin verilmişse, bu kullanıcı nesnesini kullanmaya başlarken MailStore sunucusu ağ paylaşımına bir bağlantı kurmalıdır.

Uygun başlatma komut dosyasını kurmak için, lütfen aşağıdaki şekilde ilerleyin:

Başlangıç script içine aşağıdaki örnekteki gibi paylaşım yolu adı, kullanıcısı ve şifresini yazın…

net use \\nas01\MailArchive /user:mailstoreserver SecretPassw0rd

ÖRNEK: net use \\nas01\MailArchive /user:admin 12345

Not: Nas paylaşımına bağlı olan kullanıcının sadece MailStore için yapılandırılmış bir kullanıcı olması önerilir.

Ayarları “Save Changes” ile kaydedin ve servisi tekrar başlatın.

Veri tabanına doğru yol ve şifre bilgilerini kullandıysanız, artık MailStore Client ile bağlantı yapabileceksiniz.