GFI Archiver Arşivlenmiş Öğelerin Silme Yapılandırması Hakkında.

Silme özelliği (Deletion), kullanıcıların arşivlenmiş öğeleri GFI Archiver’den kalıcı olarak silmelerini sağlar.

Etkinleştirilirse, Archive sekmesi araç çubuğunda ve Mail View araç çubuğunda ek bir sil düğmesi görüntülenir.

Ayrıca, Outlook Bağlayıcısı’ndan (Outlook Connector) silme de mümkündür ve IMAP aracılığıyla bağlanan e-posta istemcilerden. Arşivlenmiş öğeleri silebilmek için, kullanıcının ayrıca Delete Items izni ile bir Rol’e atanması gerekir.

GFI Archiver Arşivlenmiş Öğelerin Silme Yapılandırması Hakkında.


ÖNEMLİ:

Bu özelliğin etkinleştirilmesi, şirket politikasını veya e-posta saklama ile ilgili yasal uyumluluğu ihlal edebilir.

İşlemleri başlatmak için;

1. Configuration sekmesinden, Deletion seçin.

2. Enable Deletion’a tıklayın.

https://manuals.gfi.com/en/mar12admin/content/administrator/images/configureemaildeletion.png

Silme Yapılandırma İşlemi:

3. (İsteğe bağlı) silinen öğenin bir kopyasını korumak istiyorsanız Arşiv Stores, kontrol Tam Erişim Kullanıcı tarafından “Full Access User” Arşiv Stores öğenin bir kopyasını erişilebilir bırakın.

Alıkonulmuş öğelere yalnızca tam erişim hakları olan kullanıcılar erişebilir.

Onay kutusu işaretli kalırsa, silinmiş öğeler Arşiv Mağazalarından kalıcı olarak kaldırılır.

4. I agree onay kutusunu işaretleyin.

5. OK.’a tıklayın.


NOT: Kullanıcı, salt okunur bir Archive Store’dan öğeleri silemez.

Silme başarısız olursa kullanıcılar bilgilendirilir.


ÖNEMLİ: Eğer Legal Hold etkinleştirildiğinde, Silme; Legal Hold kaldırılana kadar devre dışı bırakılır.